Audito paslaugos

Susisiekite su mumis

Paslaugos

Auditas

Finansinių ataskaitų rinkinio auditas; finansinių ataskaitų peržiūra; susijusios paslaugos.

Projektų auditas

Europos Sąjungos fondų ir įvairių programų lėšomis finansuojamų projektų auditas.

Konsultacijos

Konsultacijos buhalterinės bei valdymo apskaitos formavimo ir kontrolės, mokesčių planavimo, apskaičiavimo ir deklaravimo, finansinės atskaitomybės sudarymo ir vertinimo klausimais.

Apskaitos paslaugos

Nuo apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio paruošimo. Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.

Apie Mus

UAB „Balanso Auditas“ įkurta 1998 m. vasario 3 d. bendrovei išduotas Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti audito veiklą.

Pagrindiniai mūsų darbo principai – profesionalios, kokybiškos ir laiku atliekamos paslaugos.

Mūsų klientai – verslo įmonės, nepelno organizacijos, mokslo įstaigos, biudžetinės įstaigos, fiziniai asmenys, geografiškai išsidėstę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.

Įmonės pagrindinė veikla – finansinių ataskaitų rinkinio auditas, įvairiomis lėšomis finansuojamų projektų išlaidų patikrinimas, buhalterinė apskaita ir konsultacijos.

Įmonėje dirba 7 žmonės, iš kurių trys darbuotojos yra atestuotos auditorės, o kiti darbuotojai yra įgiję auštąjį išsilavinimą finansų, apskaitos bei vadybos srityse bei turi pakankamą profesinę patirtį kokybiškai atlikti patikėtas užduotis. Visi įmonės darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose bei konferencijose.

Kontaktai